آزمون های ضمن خدمت

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

صفحه اصلی

منابع آزمون کنترل عفونت

احتیاطات استاندارد

مجموعه دستورالعمل های کنترل عفونت در بیمارستان شریعتی

مجموعه دستورالعمل های کنترل عفونت در بیمارستان شریعتی ویژه پرسنل تاسیسات

مجموعه دستورالعمل های کنترل عفونت در بیمارستان شریعتی ویژه پرسنل واحد حفاظت فیزیکی

پیشگیری از عفونت ویژه اتاق عمل

بروز رسانی بهمن 1391